Cây thông Noel được thắp sáng để mừng lễ Giáng sinh đang tới gần tại Tòa thị chính Seoul, Hàn Quốc.

Cây thông Noel được thắp sáng để mừng lễ Giáng sinh đang tới gần tại Tòa thị chính Seoul, Hàn Quốc.

Cây thông Noel được thắp sáng để mừng lễ Giáng sinh đang tới gần tại Tòa thị chính Seoul, Hàn Quốc.

Cây thông Noel được thắp sáng để mừng lễ Giáng sinh đang tới gần tại Tòa thị chính Seoul, Hàn Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.