Happy December – Merry Christmas

Những ký tự được sắp xếp để bạn có thể copy gởi tin nhắn cho người thân yêu của bạn trong mùa giáng sinh

Happy December Merry Christmas
Happy December Merry Christmas

Bạn chỉ cần Copy đoan text dưới và dán vào web, blog hay gởi SMS cho bạn bè, người yêu

 

“”★Happy*★* 。*˛
˛°_██_*.。.*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* December*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫ \*˛.* ˛_Π_____.♥… ♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• ‘♫ ‘ •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(…’•’.. ) *˛. ╬╬╬╬˛°. |田 田 |門|╬╬╬╬╬*˚ *♥♫♫♥*\’………. Merry Christmas……… *♥•♦♫••♥*'”””

Happy December – Merry Christmas