nhà trắng trang hoàng đón giáng sinh

nhà trắng trang hoàng đón giáng sinh

Phu nhân Michelle Obama chào đón gia đình các quân nhân tham gia trang hoàng đón Giáng sinh tại phòng Đông. Chủ đề trang trí năm nay là “Thế giới thần tiên của trẻ em”

nhà trắng trang hoàng đón giáng sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.